“DÜNYANIN KABUL ETTİĞİ EĞİTİM METODOLOJİSİ.”

YMK 35 ülkede erken yaşta İngilizce eğitimi alanında faaliyet gösteren ve Mersin’de tek uluslararası anaokulu statüsüne sahip Helen Doron eğitim kurumlarının devamı niteliğinde kurulmuştur.3-6 yaş arası dönemde anaokulu, 0-12 yaş dönemlerinde de İngilizce öğrenim merkezleri şeklinde hizmet veren Helen Doron Early English kurumları, İngilizceyi tıpkı anadil öğretir gibi doğal yollardan öğreten bir metodoloji kullanır. Bu metodoloji, çocukların yaş gelişim özelliklerine göre doğal ortamlarında İngilizceye maruz bırakılmaları şeklinde gerçekleştirilir. Bu sebeple Helen Doron Early English kurumları, bünyesinde tamamı lisans mezunu olmakla birlikte, Helen Doron eğitimini tamamlamış, sertifikalı ve çocukların yaş gelişim özelliklerine hakim bir öğretmen kadrosu ile çalışır. Bunun yanı sıra İngilizce eğitiminde anadili İngilizce olan eğitmenlere de kadrosunda yer verir. Helen Doron İngilizce metodolojisini uygulayan İngilizce öğretmenlerimiz olduğu gibi yabancı uyruklu (native speaker) öğretmenlerimizde mevcuttur. Okulumuzda yabancı dil sadece dil derslerinde değil, sosyal aktiviteler, beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar ve dans derslerinde de kullanılarak öğrencililerimizin günlük hayatına adapte edilir. Bu nedenle görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, dans öğretmenleri de iyi derecede yabancı dil konuşma yeteneğine sahiptir. Böylece yaşayarak İngilizce dil öğreniminin belirli bir seviyeye gelmesinin ardından 2. Yabancı dil eğitimi verilir.

Group 3